Licencja

Poniższe informacje określają warunki licencjonowania powyższego szablonu.

 

 • licencja zostaje udzielona z chwilą zakupienia szablonu
 • licencja udzielana jest na czas nieokreślony
 • zakup jednego szablonu uprawnia do zainstalowania go przez nabywce dla jednej domeny w ramach jednej strony internetowej
 • licencja udzielana jest tylko i wyłącznie nabywcy szablonu, nie może być zbywana, przekazywana lub odsprzedawana
 • potwierdzeniem nabycia licencji jest potwierdzenie wpłaty na wskazany podczas realizacji transakc faktura lub paragon otrzymany wraz z zakupionym szablonem
 • licencjonodawca oświadcza iż przekazywane licencjonobiorcy pliki są wolne od złośliwego oprogramowania oraz wirusów które mogą spowodować jakiekolwiek uszkodzenia danych, nośników danych lub sprzętu
 • licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania lub braku możliwości użytkowania oprogramowania, nie gwarantuje całkowitej bezbłędności oraz niezawodnego działania we wszystkich środowiskach instalacyjnych
 • w szczególności licencjonodawca nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania szablonu
 • powielanie, kopiowanie, udostępnianie szablonu bez potwierdzenia zakupu lub pisemnej zgody właściciela jest przestępstwem
 • licencjodawca oświadcza, że wykorzystywane w szablonie technologie, biblioteki, pluginy, wtyczki oraz inne elementy składowe szablonu  są używane zgodnie z ich licencją
 • szablon neteo-trans jest własnością firmy INFORD – Łukasz Ordecha i podlega pełnej ochronie przez Polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie oraz inne prawa i ustawy o ochronie własności intelektualnej
 • właściciel szablonu podejmie wszelkie kroki oraz działania dostępne na mocy prawa, w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa własności

 

 

 

DESIGN: INFORD.eu